MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
12 hodin tutoriál. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Předpoklady
! MPF_ASAN Security analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, koncept vnitřní hodnoty, zdroje dat
 • 2. Fundamentální analýza: globální analýza
 • 3. Fundamentální analýza: odvětvová analýza – životní cyklus odvětví, citlivost odvětví, tržní struktura odvětví
 • 4. Fundamentální analýza: analýza akciových titulů – stanovení vnitřní hodnoty, analýza jednotlivých modelů pro stanovení vnitřní hodnoty
 • 5. Technická analýza – podstata a základní principy technické analýzy
 • 6. Dow teorie – problematika akciových indexů
 • 7. Grafické metody technické analýzy – čárový graf, sloupkový graf, point and figure graf, svícový graf, equivolume chart
 • 8. Indikátory technické analýzy –klouzavé průměry, oscilátory, objemové indikátory, sentiment indikátory
 • 9. Psychologická analýza - Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 10. Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování
 • 11. Teorie efektivních trhů
 • 12. Základní oceňovací modely cenných papírů I
 • 13. Základní oceňovací modely cenných papírů II
Literatura
 • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 9788024729633. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 703 s. ISBN 9788073572976. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 8086119556. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 3
2. tutoriál – témata č. 4 – 7
3. tutoriál – témata č. 8 – 12
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
1. Vypracování a odevzdání práce opravené tutorem (POTu) podle harmonogramu, jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.
2. Dva průběžné testy se na soustředěních (tutoriálech) budou psát v týdnech dle harmonogramu. Za každý test lze získat max. 25 bodů (celkem 50 bodů, požadováno 30, tj. 60% úspěšnost), které se započítávají do výsledné známky z 50 %. Oprava průběžných testů není možná!
3. Úspěšné absolvování závěrečného testu (max. 50 bodů, požadováno 30 bodů)
Zkouška je pouze písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.