MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
12 hodin tutoriál. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Předpoklady
! MPF_ASAN Security analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, koncept vnitřní hodnoty, zdroje dat
 • 2. Fundamentální analýza: globální analýza
 • 3. Fundamentální analýza: odvětvová analýza – životní cyklus odvětví, citlivost odvětví, tržní struktura odvětví
 • 4. Fundamentální analýza: analýza akciových titulů – stanovení vnitřní hodnoty, analýza jednotlivých modelů pro stanovení vnitřní hodnoty
 • 5. Technická analýza – podstata a základní principy technické analýzy
 • 6. Dow teorie – problematika akciových indexů
 • 7. Grafické metody technické analýzy – čárový graf, sloupkový graf, point and figure graf, svícový graf, equivolume chart
 • 8. Indikátory technické analýzy –klouzavé průměry, oscilátory, objemové indikátory, sentiment indikátory
 • 9. Psychologická analýza - Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 10. Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování
 • 11. Teorie efektivních trhů
 • 12. Základní oceňovací modely cenných papírů I
 • 13. Základní oceňovací modely cenných papírů II
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 703 s. ISBN 9788073572976. info
  doporučená literatura
 • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 9788024729633. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 8086119556. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 3
2. tutoriál – témata č. 4 – 7
3. tutoriál – témata č. 8 – 12
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
1. Vypracování a odevzdání práce opravené tutorem (POTu) podle harmonogramu, jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.
2. Dva průběžné testy se na soustředěních (tutoriálech) budou psát v týdnech dle harmonogramu. Za každý test lze získat max. 25 bodů (celkem 50 bodů, požadováno 30, tj. 60% úspěšnost), které se započítávají do výsledné známky z 50 %. Oprava průběžných testů není možná!
3. Úspěšné absolvování závěrečného testu (max. 50 bodů, požadováno 30 bodů)
Zkouška je pouze písemná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.