MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
12 hodin tutoriál. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPF_ASAN Security analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1 Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, koncept vnitřní hodnoty, zdroje dat
 • 2 Fundamentální analýza: globální analýza
 • 3 Fundamentální analýza: odvětvová analýza – životní cyklus odvětví, citlivost odvětví, tržní struktura odvětví
 • 4 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě dividendově diskontních modelů
 • 5 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě dividendově diskontních modelů, pokr.
 • 6 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě příjmu tzv. residual income valuation
 • 7 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě tržní hodnoty tzv. market base valuation
 • 8 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě tržní hodnoty tzv. market base valuation, pokr.
 • 9 Oceňování soukromých společností
 • 10 Technická analýza - koncept, východiska, limity
 • 11 Technická analýza - koncept, východiska, limity, pokr.
 • 12 Psychologická analýza -Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 13 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, behaviorální finance
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
  doporučená literatura
 • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 9788024729633. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 3
2. tutoriál – témata č. 4 – 7
3. tutoriál – témata č. 8 – 12
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
Napsání kontrolního testu na posledním tutoriálu. Test bude zaměřen na základní výpočty a bude korespondovat s náplní předmětu z 1. a 2. tutoriálu. K přípravě je možno využít cvičení uložená v interaktivní osnově předmětu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je nutné napsat test alespoň na 60 procent, doba psaní testu je 90 minut. Termín testu je pouze jeden, omluva je možná pouze v případě omluvení neúčasti na tutoriálu v ISu prostřednictvím studijního oddělení.
Úspěšné absolvování závěrečného testu (max. 100 bodů, požadováno 60 bodů)
Zkouška je pouze písemná - "multiple choice" - teroretická část + praktické příklady (možnost řešit v MS Excel).
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.