VV072 Molekulární biologie pro informatiky

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16. 2. až St 11. 5. St 8:00–9:50 C525
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základy molekulární biologie a obecné principy procesů, pomocí kterých buňky realizují svoji genetickou informaci. Na konci kurzu bude student schopen porozumět základním informacím o struktuře a funkci genomu, principech genové exprese a chování buněk na molekulární úrovni.
Výstupy z učení
Studenti rozumí základním biologickým procesům na úrovni molekul.
Osnova
  • 1. Historie molekulární biologie. Nukleové kyseliny a proteiny (struktura a funkce DNA, RNA a proteinů, vazebné interakce DNA s proteiny) 2. Struktura genomu a genetická informace (struktura bakteriálního a eukaryotického genomu, evoluce genomu, genetický kód, transkripční jednotka) 3. Replikace genomu, reparace a rekombinace DNA (replikace bakteriálního a eukaryotického genomu, molekulární podstata mutageneze, reparační a rekombinační mechanizmy DNA) 4. Transkripce genomu (transkripce bakteriálního a eukaryotického genomu, posttranskripční úpravy RNA, mechanizmy sestřihu) 5. Translace genomu (translace bakteriální a eukaryotické mRNA, struktura ribozomů, posttranslační procesy) 6. Regulace genové exprese (řízení exprese bakteriálního a eukaryotického genomu, indukce a represe, operon, transkripční faktory, posttranskripční regulační mechanismy). 7. Molekulární mechanismy signalizace (přehled molekul uplatňujících se v signalizaci, signální dráhy, příjem a zpracování signálů, komunikace mezi buňkami). 8. Molekulární struktura eukaryotické buňky (vnitřní organizace buňky, transport molekul v rámci buňky a vzhledem k mimobuněčnému prostoru) 9. Regulace buněčného cyklu (molekulární podstata řízení jednotlivých fází cyklu, regulace buněčného dělení a růstu) 10. Programovaná buněčná smrt a molekulární podstata získané imunity (imunoglobuliny, exprese BCR a TCR, vývoj a aktivace T-buněk a B-lymfocytů) 11. Molekulární podstata nádorových onemocnění (základní vlastnosti nádorové buňky, onkogeny, protoonkogeny, nádorové supresory, dědičné nádory) 12. Metody molekulární biologie a základy genového inženýrství (metody pro studium genomu, transkriptomu a proteomu, genetické manipulace)
Literatura
Výukové metody
Přednášky 12x120 min.
Metody hodnocení
1 písemná práce skládající se ze tří částí, 30 otázek, na které se odpovídá a) ano/ne b) výběrem ze 4 možností c) tvořeným textem.
Informace učitele
N/A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.