bp2270 Gymnastická příprava

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Dagmar Šimberová (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky – Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2270/01: Čt 25. 2. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 3. 3. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 10. 3. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 17. 3. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 24. 3. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 31. 3. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 7. 4. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 14. 4. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 21. 4. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, Čt 28. 4. 14:00–15:00 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/03: St 14:40–15:25 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2270/04: Po 13:00–13:45 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2270/05: Út 13:50–14:35 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/06: Čt 11:20–12:05 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Hedbávný
Předpoklady
Umí charakterizovat a předvést základní gymnastické dovednosti Student zná terminologii tělesných cvičení, základy funkční anatomie, fyziologie a teorie sportovního tréninku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických i praktických znalostí motoricko-fční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu, o rozvoji reaktibility, zpevňovací přípravy, rozvoje silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy, rozvoji kloubní pohyblivosti. Pochopení prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (tyč, švihadlo, overball, teraband, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny). Schopnost aplikace terminologických výrazů.
Osnova
 • Zpevňovací průprava
 • Rotační průprava
 • Odrazová průprava
 • Doskoková průprava
 • Visová průprava
 • Podporová průprava
 • Rozvoj kloubní pohyblivosti
 • Rozvoj reaktibility
 • Využití tyče a švihadla
 • Využití overballu a gymballu
 • Využití terabandu a švédské bedny
 • Využití laviček a žebřin
 • Nácvik sestav pro gymnastický závod
Literatura
  doporučená literatura
 • JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 9788024738208. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008, 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • Cvičení na velkém míči. Edited by Helena Jarkovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 183 s. ISBN 9788024717517. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006, 52 s. ISBN 8086586170. info
 • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 100 s. ISBN 8024718278. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 187 s. ISBN 8024710064. info
 • PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 98 s. ISBN 8024709082. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004, 68 s. ISBN 8086402134. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000, 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993, 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
  neurčeno
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003, 131 s. ISBN 8023738135. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení
Metody hodnocení
Teoretický test – ověření teoretických znalostí motoricko-funkční přípravy, využití náčiní a nářadí, znalost terminologie.
Praktický test – aplikace tří druhů motoricko-funkční přípravy do vybraného sportovního odvětví
Povinná aktivní účast na gymnastickém závodě organizovaném studenty navazujícího studia
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnasticka-priprava/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Tvorba e-learningové učební podpory
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.