bp2270 Gymnastická příprava

Fakulta sportovních studií
podzim 2011
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických i praktických znalostí motoricko-fční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu, o rozvoji reaktibility, zpevňovací přípravy, rozvoje silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy, rozvoji kloubní pohyblivosti. Pochopení prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (tyč, švihadlo, overball, teraband, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny). Schopnost aplikace terminologických výrazů.
Osnova
 • Zpevňovací průprava
 • Rotační průprava
 • Odrazová průprava
 • Doskoková průprava
 • Visová průprava
 • Podporová průprava
 • Rozvoj kloubní pohyblivosti
 • Rozvoj reaktibility
 • Využití tyče a švihadla
 • Využití overballu a gymballu
 • Využití terabandu a švédské bedny
 • Využití laviček a žebřin
Literatura
  doporučená literatura
 • JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 207 s. ISBN 9788024738208. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • Cvičení na velkém míči. Edited by Helena Jarkovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024717517. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. 52 s. ISBN 8086586170. info
 • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 100 s. ISBN 8024718278. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064. info
 • PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 98 s. ISBN 8024709082. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993. 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
  neurčeno
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení
Metody hodnocení
Teoretický test – ověření teoretických znalostí motoricko-funkční přípravy, využití náčiní a nářadí, znalost terminologie.
Praktický test – aplikace tří druhů motoricko-funkční přípravy do vybraného sportovního odvětví
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.