bp2270 Gymnastická příprava

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky – Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2270/01: Út 12:00–12:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/02: St 12:50–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/03: Čt 12:50–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/04: Čt 12:00–12:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp2270/05: Út 19. 2. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 26. 2. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 5. 3. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 12. 3. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 19. 3. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 26. 3. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 2. 4. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 9. 4. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 16. 4. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, Út 23. 4. 11:00–11:50 E34/119 - univerzální tělocvična, L. Svobodová
bp2270/06: St 20. 2. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 27. 2. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 6. 3. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 13. 3. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 20. 3. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 27. 3. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 3. 4. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 10. 4. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 17. 4. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, St 24. 4. 9:00–9:50 E34/119 - univerzální tělocvična, L. Svobodová
Předpoklady
bp2006 Odborná terminologie && bp2007 Základní gymnastika
Student umí charakterizovat a předvést základní gymnastické dovednosti, zná terminologii tělesných cvičení, základy funkční anatomie, fyziologie a teorie sportovního tréninku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i praktickými znalostmi motoricko-funkční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu. Dále konkrétně seznámit studenty s principy rozvoje reaktibility, zpevňovací přípravy, rozvoje silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy, rozvoje kloubní pohyblivosti a naučit je aplikovat principy do cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (tyč, švihadlo, overball, teraband, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny).
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni aplikovat teoretické a praktické znalosti v oblasti kondiční přípravy, rozvoje reaktibility, zpevňovací přípravy, silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy, kloubní pohyblivosti. Pochopit prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí.
Osnova
 • Zpevňovací průprava
 • Rotační průprava
 • Odrazová průprava
 • Doskoková průprava
 • Visová průprava
 • Podporová průprava
 • Rozvoj kloubní pohyblivosti
 • Rozvoj reaktibility
 • Využití tyče a švihadla
 • Využití overballu a gymballu
 • Využití terabandu a švédské bedny
 • Využití laviček a žebřin
 • Nácvik sestav pro gymnastický závod
Literatura
  doporučená literatura
 • JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 9788024738208. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008, 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • Cvičení na velkém míči. Edited by Helena Jarkovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 183 s. ISBN 9788024717517. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006, 52 s. ISBN 8086586170. info
 • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 100 s. ISBN 8024718278. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 187 s. ISBN 8024710064. info
 • PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 98 s. ISBN 8024709082. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004, 68 s. ISBN 8086402134. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000, 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993, 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
  neurčeno
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003, 131 s. ISBN 8023738135. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení.
Metody hodnocení
- teoretický test – ověření teoretických znalostí motoricko-funkční přípravy, využití náčiní a nářadí, znalost terminologie
- praktický test – aplikace tří druhů motoricko-funkční přípravy do vybraného sportovního odvětví
- povinná aktivní účast na gymnastickém závodě organizovaném studenty navazujícího studia
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnasticka-priprava/
Praktický test: (akrobacie - přemet stranou, stoj na rukou kotoul vpřed, kotoul roznožmo, kotoul vzad do zášvihu,) (přeskok - skrčka přes bednu nadél - ženy, přes bednu na šíř) (kruhy v hupu - houpání s obraty, shyb, svis vznesmo svis střemhlav, seskok zákmihem u předhupu) (5m lano -šplh bez přírazu 8s.- ženy, šplh s přírazem 8s.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.