bp1138 Vyšetřovací metody I

Fakulta sportovních studií
podzim 2010
Rozsah
0/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1138/s1: Po 8:00–11:00 učebna Vinařská, J. Řezaninová
bp1138/s2: Út 8:00–11:00 učebna Vinařská, D. Moc Králová, J. Řezaninová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními vyšetřovacími metodami ve fyzioterapii.
Osnova
  • 1. Vyšetřovací metody v rehabilitaci ve vztahu k EBM 2. Odebrání a zápis anamnézy vč. jejího rozboru 3. Vyšetření kůže, podkoží, fascií 4. Vyšetření svalu (tonus, konfigurace, trofika, síla, délka) 5. Palpační vyšetření – orientační body 6. Vyšetření kloubů (indexy Schober aj., goniometrie I.) 7. Vyšetření kloubů (goniometrie II. vč. vyšetření hypermobility) 8. Základní antropometrické vyšetření 9. Aspekční hodnocení statiky sedu, stoje 10. Vyšetření pohybových stereotypů vč. chůze 11. Kineziologický rozbor
Literatura
    doporučená literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Translated by Martina Zemanová - Jan Vacek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 8072547208. info
  • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 8070133937. info
  • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995, 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
100% účast ve výuce
Prokázání praktických dovedností-úspěšné vypracování písemných testů v průběhu semestru -ústní klasifikovaný zápočet.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.