bp1138 Vyšetřovací metody I

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D. (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Lucie Machová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1138/01: Po 15:30–18:30 E34/224, L. Kinclová
bp1138/02: Čt 13:15–16:15 E34/224, J. Řezaninová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními vyšetřovacími metodami ve fyzioterapii.
Osnova
  • 1. Vyšetřovací metody v rehabilitaci ve vztahu k EBM 2. Odebrání a zápis anamnézy vč. jejího rozboru 3. Vyšetření kůže, podkoží, fascií 4. Vyšetření svalu (tonus, konfigurace, trofika, síla, délka) 5. Palpační vyšetření – orientační body 6. Vyšetření kloubů (indexy Schober aj., goniometrie I.) 7. Vyšetření kloubů (goniometrie II. vč. vyšetření hypermobility) 8. Základní antropometrické vyšetření 9. Aspekční hodnocení statiky sedu, stoje 10. Vyšetření pohybových stereotypů vč. chůze 11. Kineziologický rozbor
Literatura
    doporučená literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Translated by Martina Zemanová - Jan Vacek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 8072547208. info
  • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 8070133937. info
  • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995, 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
100% účast ve výuce
Prokázání praktických dovedností-úspěšné vypracování písemných testů v průběhu semestru -písemný zápočtový test splněný na 80% s následným prokázáním praktických dovedností.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vysetrovaci-metody-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Vyšetřovací metody I je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá v modernizaci přístupu k výuce a ve zvýšení úrovně vzdělání studentů fyzioterapie.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): e-learningový kurz – Vyšetřovací metody I - II
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.