bp1138 Vyšetřovací metody I

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Šoltés Mertová (cvičící)
Mgr. David Janoušek, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1138/01: Út 11:00–14:20 učebna Vinařská, K. Šoltés Mertová
bp1138/02: St 8:00–11:20 učebna Vinařská, K. Šoltés Mertová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními vyšetřovacími metodami ve fyzioterapii.
Osnova
  • 1. Vyšetřovací metody v rehabilitaci ve vztahu k EBM 2. Odebrání a zápis anamnézy vč. jejího rozboru 3. Vyšetření kůže, podkoží, fascií 4. Vyšetření svalu (tonus, konfigurace, trofika, síla, délka) 5. Palpační vyšetření 6. Vyšetření kloubů (indexy Schober aj., goniometrie I.) 7. Vyšetření kloubů (goniometrie II. vč. vyšetření hypermobility) 8. Základní antropometrické vyšetření 9. Aspekční hodnocení statiky sedu, stoje 10. Vyšetření pohybových stereotypů vč. chůze 11. Kineziologický rozbor 12. Vyšetření pohybových stereotypů
Literatura
    doporučená literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Translated by Martina Zemanová - Jan Vacek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 8072547208. info
  • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 8070133937. info
    neurčeno
  • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 8072548379. info
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. První vydání. Praha: Galén, 2005, 163 stran. ISBN 8024609894. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
100% účast ve výuce
Prokázání praktických dovedností-úspěšné vypracování písemných testů v průběhu semestru -písemný zápočtový test splněný na 80% s následným prokázáním praktických dovedností.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vysetrovaci-metody-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Vyšetřovací metody I je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá v modernizaci přístupu k výuce a ve zvýšení úrovně vzdělání studentů fyzioterapie.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): e-learningový kurz – Vyšetřovací metody I - II
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.