HEN447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–19:40 P22
Předpoklady
! ENSn4447 Kvalitativní výzkum &&! NOW ( ENSn4447 Kvalitativní výzkum )&&(! HEN446 Kvantitativní výzkum && ! NOW ( HEN446 Kvantitativní výzkum ) && ( ENS117 Úvod do metodologie || ( SOC106 Metodologie sociálních věd && SOC108 Statistická analýza dat )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, metodami a výzkumnými technikami kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Kurz má formu přednášek a seminárních diskusí, četby základních metodologických textů a především praktických cvičení.
Výstupy z učení
Studující získají nejen nutné znalosti, ale také potřebné praktické dovednosti (vedení rozhovoru a provádění pozorování, management a analýza dat) k provedení samostatného i týmového kvalitativního výzkumu. Vedle designu výzkumu budou studující také seznámeni se základními způsoby prezentace výsledků a tvorby akademického textu.
Osnova
 • Principy kvalitativního výzkumu Význam teorie v kvalitativním výzkumu Výzkumný problém a výzkumná otázka Základní přístupy v kvalitativním výzkumu, související výzkumné techniky a analytické postupy Pozorování Hloubkový rozhovor Analýza dat Prezentace výsledků výzkumu, výzkumná zpráva, písemná a ústní prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxi, 388. ISBN 9780857029133. info
 • SILVERMAN, David. Doing qualitative research. 4th ed. Los Angeles: Sage, 2013. xvii, 470. ISBN 9781446260142. info
 • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
  doporučená literatura
 • SEIDMAN, Irving. Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences. 4th ed. New York: Teachers College Press, 2013. xiv, 178. ISBN 9780807754047. info
 • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2013. xxi, 448. ISBN 9781412995306. info
 • The Sage handbook of qualitative research. Edited by Norman K. Denzin - Yvonna S. Lincoln. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2011. xvi, 766. ISBN 9781412974172. URL info
 • ESTERBERG, Kristin G. Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill, 2002. xv, 256. ISBN 0767415604. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální teoretická a praktická příprava, skupinový projekt a prezentace.
Metody hodnocení
Hodnocena bude průběžná práce a přípravy na semináře, individuální výzkumné úkoly a skupinový empirický projekt včetně jeho prezentace.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/HEN447