ENS117 Metodologické základy environmentálních studií

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Čada (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 15:15–16:45 U35
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ENS117/Prezentace_I: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ENS117/Prezentace_II: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ENS117/Prezentace_III: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a objasnit teoreticko-metodologická východiska environmentálního bádání v oblasti sociálních věd; pochopit logiku a strategií empirického výzkumu, metody a techniky sběru dat. Cílem seminářů je přispět ke schopnosti studentů formulovat vlastní výzkumný projekt v kontextu studovaného oboru.
Osnova
  • 1.Uvedení do problematiky, 2. Věda v moderním světě, 3. Mezi přírodní a sociální vědou, 4. Sociální konstrukce přírody, 5. Empirický výzkum , 6. Kvantitativní výzkum, 7. Kvalitativní výzkum, 8. Výzkum veřejného mínění, 9. Techniky sběru dat, 10. Projekt výzkumu, 11. Prezentace projektu I., 12. Prezentace projektů II., 13. Závěrečná diskuse
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • EDER, Klaus. The social construction of nature : a sociology of ecological enlightenment. Translated by Mark Ritter. London: SAGE Publications, 1996. x, 243 s. ISBN 0-8039-7848-0. info
  • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky, individuální práci studentů (četba povinné literatury) a diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení předmětu: esej na zadané téma (3 normostrany), seminární práce (5 normostran), průběžný test ze zadané literatury, závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.