ENS117 Úvod do metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Čada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Šindelář (přednášející)
Mgr. Renata Svobodová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 21. 2. 13:30–16:45 U23, Út 28. 2. 13:30–16:45 U23, Út 7. 3. 13:30–16:45 U23, Út 14. 3. 13:30–16:45 U23, Út 21. 3. 13:30–16:45 U23, Út 28. 3. 13:30–16:45 U23, Út 4. 4. 13:30–16:45 U23, Út 11. 4. 13:30–16:45 PC25, Út 18. 4. 15:15–18:30 PC25, Út 25. 4. 13:30–16:45 PC25, Út 2. 5. 15:15–18:30 PC25, Út 9. 5. 13:30–16:45 U23, Út 16. 5. 13:30–16:45 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a objasnit teoreticko-metodologická východiska environmentálního bádání v oblasti sociálních věd; pochopit logiku a strategií empirického výzkumu, metody a techniky sběru dat. Cílem seminářů je přispět ke schopnosti studentů formulovat vlastní výzkumný projekt v kontextu studovaného oboru.
Osnova
  • 1.Uvedení do problematiky, 2. Věda v moderním světě, 3. Mezi přírodní a sociální vědou, 4. Sociální konstrukce přírody, 5. Empirický výzkum , 6. Kvantitativní výzkum, 7. Kvalitativní výzkum, 8. Výzkum veřejného mínění, 9. Techniky sběru dat, 10. Projekt výzkumu, 11. Prezentace projektu I., 12. Prezentace projektů II., 13. Závěrečná diskuse
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • EDER, Klaus. The social construction of nature : a sociology of ecological enlightenment. Translated by Mark Ritter. London: SAGE Publications, 1996. x, 243 s. ISBN 0-8039-7848-0. info
  • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky, individuální práci studentů (četba povinné literatury) a diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení předmětu: esej na zadané téma (3 normostrany), seminární práce (5 normostran), průběžný test ze zadané literatury, závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.