ENSn4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–17:40 M117
Předpoklady
! HEN447 Kvalitativní výzkum &&! NOW ( HEN447 Kvalitativní výzkum )&&(! ENSn4446 Kvantitativní výzkum && ! NOW ( ENSn4446 Kvantitativní výzkum ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, metodami a výzkumnými technikami kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Formou přednášek, četby základních metodologických textů a praktických cvičení získají studující nejen nutné znalosti, ale také potřebné praktické dovednosti k provedení samostatného i týmové kvalitativního výzkumu. Vedle designu výzkumu budou studující také seznámeni se základními způsoby prezentace výsledků a tvorby akademického textu.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen/schopna identifikovat rysy základních výzkumných přístupů kvalitativního výzkumu, rozdíly mezi nimi a praktické implikace jejich aplikace pro výzkumný proces a prezentaci výsledků. Bude schopen/schopna navrhnout vlastní design výzkumného procesu, formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky, samostatně pracovat na sběru dat, jejich analýze a odborné prezentaci.
Osnova
 • Principy kvalitativního výzkumu Základní přístupy v kvalitativním výzkumu, související výzkumné techniky a analytické postupy Význam teorie v kvalitativním výzkumu Výzkumný problém a výzkumná otázka Pozorování Etnografie Hloubkový rozhovor Prezentace výsledků výzkumu, výzkumná zpráva, písemná a ústní prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053. info
 • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London ;: Sage Publications, 2006. xiii, 208. ISBN 0761973532. info
  doporučená literatura
 • SILVERMAN, David. Doing qualitative research. 4th ed. Los Angeles: Sage, 2013. xvii, 470. ISBN 9781446260142. info
 • SEIDMAN, Irving. Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences. 4th ed. New York: Teachers College Press, 2013. xiv, 178. ISBN 9780807754047. info
 • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2013. xxi, 448. ISBN 9781412995306. info
 • The Sage handbook of qualitative research. Edited by Norman K. Denzin - Yvonna S. Lincoln. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2011. xvi, 766. ISBN 9781412974172. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, práce v terénu, individuální teoretická a praktická příprava, skupinový projekt a prezentace.
Metody hodnocení
Hodnocena je průběžná práce a přípravy na semináře, individuální výzkumné úkoly a skupinový projekt.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.