ENSn4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–11:40 U32
Předpoklady
! HEN447 Kvalitativní výzkum &&! NOW ( HEN447 Kvalitativní výzkum )&&(! ENSn4446 Kvantitativní výzkum && ! NOW ( ENSn4446 Kvantitativní výzkum ))&& TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, metodami a výzkumnými technikami kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Formou přednášek, četby základních metodologických textů a praktických cvičení získají studující nejen nutné znalosti, ale také potřebné praktické dovednosti k provedení samostatného i týmové kvalitativního výzkumu. Vedle designu výzkumu budou studující také seznámeni se základními způsoby prezentace výsledků a tvorby akademického textu.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen/schopna identifikovat rysy základních výzkumných přístupů kvalitativního výzkumu, rozdíly mezi nimi a praktické implikace jejich aplikace pro výzkumný proces a prezentaci výsledků. Bude schopen/schopna navrhnout vlastní design výzkumného procesu, formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky, samostatně pracovat na sběru dat, jejich analýze a odborné prezentaci.
Osnova
 • 1. Úvod - principy kvalitativního výzkumu v environmentalistice 2. Hlavní přístupy v kvalitativním výzkumu, související designy, techniky a analytické postupy se zaměřením na sociální a humanitní vědy 3. Význam teorie v kvalitativním výzkumu, výzkumný problém a výzkumná otázka, cíle výzkumu a zdroje dat, etika výzkumu 4. Pozorování, etnografie 5. Hloubkový rozhovor 6. Samostatná práce v terénu - výzkum 7. Akční participativní výzkum 8. Analýza dat - otevřené kódování, kategorizace, psaní memos 9. Analýza dat - zaměřené kódování, postupy rozvíjející imaginaci a analytické myšlení 10. Inovativní techniky ve výzkumu, využití LLMs/AI 11. Výstupy kvalitativního výzkumu - tvorba akademického textu a jeho struktura; konceptuální mapy, etické otázky a autorství 12. Výstupy kvalitativního výzkumu - tvůrčí proces, psaní akademického textu se zaměřením na projekt diplomové práce; vizualizace a ústní prezentace výsledků 13. Závěrečná konference - ústní prezentace výstupů semestrální práce Pořadí lekcí se může lišit v závislosti na průběhu semestru a potřebách konkrétní skupiny.
Literatura
  povinná literatura
 • Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková Jantulová, M. (Ed.). (2020). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK.
 • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
  doporučená literatura
 • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London ;: Sage Publications, 2006. xiii, 208. ISBN 0761973532. info
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053. info
 • Saldana, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: SAGE.
 • SEIDMAN, Irving. Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences. 4th ed. New York: Teachers College Press, 2013. xiv, 178. ISBN 9780807754047. info
 • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2013. xxi, 448. ISBN 9781412995306. info
 • The Sage handbook of qualitative research. Edited by Norman K. Denzin - Yvonna S. Lincoln. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2011. xvi, 766. ISBN 9781412974172. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, práce v terénu, individuální teoretická a praktická příprava, skupinový projekt a prezentace.
Metody hodnocení
Hodnocena je průběžná práce a přípravy na semináře, individuální výzkumné úkoly, skupinový projekt a závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/ENSn4447