BVV09Zk Finanční správa

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BVV09Zk/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché úterý 16:00–17:40 038, P. Mrkývka
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést uchazeče základními charakteristikami finanční správy jako zvláštního úseku veřejné správy, systémem institucí vykonávajících finanční správu a principy fungování organizačních struktur.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl student charakterizovat finanční správu, definovt instituce vykonávající finanční správu a znát principy jejich fungování.
Osnova
 • 1. Finanční správa - pojem, charakteristika 2. Systém finanční správy 3. Aplikace obecné regulace veřejné správy na finanční správu, zásady činnosti veřejné správy a zásady finanční správy 4. Finanční správa jako primární úkol instituce, finanční správa jako sekundární činnost. Aplikace administrativněprávní metody regulace při správě veřejných financí, veřejného majetku a realizaci monetární politiky. 5. Modely fungování a organizace finanční správy. 6. Finanční správa v rezortu Ministerstva financi 7. Finanční správa České republiky 8. Celní správa České republiky 9. Finanční správa v rámci ostatních rezortů 10. Finanční správa vykonávaná ČNB 11. Správa veřejného majetku 12. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály v IS MU
  neurčeno
 • MRKÝVKA, Petr a Petra JANOŠÍKOVÁ. Finanční a daňové právo. 2. a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 492 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-639-2. info
 • MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I : Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4. info
 • MRKÝVKA, Petr. Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 192 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 196. ISBN 80-210-1685-X. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek a seminářů. Uplatněna je diskuse a vypracování projektu.
Metody hodnocení
Písemná (60 % pro úspěšné absolvování) a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BVV09Zk