MP410Z Občanské právo III - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Jana Mlýnková (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Svatava Veverková (pomocník)
Mgr. Zuzana Vlachová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP410Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 8:00–9:40 209, L. Hadamčík
MP410Z/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 10:00–11:40 209, L. Hadamčík
MP410Z/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:40 041, M. Selucká
MP410Z/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:40 257, M. Dobeš
MP410Z/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:40 214, L. Hadamčík
MP410Z/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:40 209, L. Hadamčík
MP410Z/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:40 209, J. Handlar
MP410Z/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:40 209, M. Dobeš
MP410Z/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 18:00–19:40 209, M. Dobeš
MP410Z/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:40 214, P. Koukal
MP410Z/11: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:40 214, P. Koukal
MP410Z/12: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:40 129, M. Dobeš
MP410Z/13: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:40 129, M. Dobeš
MP410Z/15: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:40 258, P. Koukal
MP410Z/16: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:40 131, P. Koukal
MP410Z/17: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 18:00–19:40 129, J. Handlar
MP410Z/18: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–15:40 024, M. Selucká
MP410Z/19: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–9:40 024, L. Hadamčík
MP410Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fiala
Předpoklady
NOW ( MP410Zk Občanské právo III ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM401Z Občan. právo II || MP401Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry, dokončení výuky.
Osvojení znalostí o jednotlivých druzích závazků (závazků z právních úkonů, závazků z protiprávních úkonů, bezdůvodné obohacení).
Získání informací o aktuálních problémech legislativy a právní praxe.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
  • Závazkové právo.
  • Zajištění, změna a zánik závazků.
  • Jednotlivé smluvní typy.
  • Závazky z protiprávních úkonů.
  • Závazky z bezdůvodného obohacení.
  • Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou seminářů (1x týdně), které navazují na přednášky (1x týdně – viz MP401Zk) a jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace, s využitím judikatury.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů: podle požadavků stanovených vyučujícím v semináři na počátku výuky. Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.