MPV01Z Právní informatika II - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPV01Z/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MPV01Z/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MPV01Z/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 024, A. Ptašnik
MPV01Z/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 024, A. Ptašnik
MPV01Z/07: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/09: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MPV01Z/10: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MPV01Z/11: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MPV01Z/12: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MPV01Z/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
NOW ( MPV01Zk Právní inf. II ) && ! NOWANY ( MP312K Cvičení z Právní informatiky , MP414K Cvičení z Právní informatiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 252 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/252, pouze zareg.: 0/252, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/252
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Právní informatika II (právní informační systémy) seznamuje studenty s teoretickými základy a metodami vyhledávání právních dokumentů v automatizovaných systémech a na webových stránkách, které obsahují informace o českém i evropském právu.
Osnova
  • Praktické ovládání několika právních informačních systémů (ASPI, LexGalaxy, LexDATA, Konzultant, EPIS), řešení konkrétních příkladů a vyhledávání právních informací na internetu.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je účast na všech cvičeních (možnost nahrazení s jinou skupinou) a vyřešení nejméně 6ti příkladů v minimálně dvou informačních systémech.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP pokud možno stejné povinnosti jako ostatní kolegové s tím, že se mohou do cvičení dostavit v termínu, který jim vyhovuje a mohou několik cvičení spojit v jednom dnu. Teprve pokud se prokáže, že důvody přiznání ISP tuto možnost vylučují, bude dohodnuto náhradní plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
V tomto semestru je předmět vypisován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2007/MPV01Z