MP312K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP312K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová, J. Šavelka
MP312K/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 9:35–11:05 020, M. Myška
MP312K/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová, J. Šavelka
MP312K/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 11:10–12:40 020, M. Myška
MP312K/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová, J. Šavelka
MP312K/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 020, M. Myška
MP312K/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 020, A. Ptašnik
MP312K/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II && ! NOWANY ( MP314K Právní informatika ) && ! MP221K Právní informatika
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • On-line zdroje právních informací
 • ASPI
 • CODEXIS
 • Beck-online
 • Procvičování I - evropské právo, kalkulačka
 • Procvičování II - řešení příkladů pomocí všech systémů
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Znovu je vypisován v období jaro s kódem MP414K. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV320K.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2012/MP312K