MV320K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Út 11:10–12:40 024
Předpoklady
! MV425K Právní informatika && ! NOWANY ( MP314K Právní informatika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/180, pouze zareg.: 0/180
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu Právní informatika je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickými metodami vyhledávání právních dokumentů v knihovnách, v elektronických databázích, v automatizovaných systémech a na oborových portálech internetu. Po jejím absolvování by měl být student schopen:
-orientovat se v obsahu jednotlivých informačních zdrojů o českém, evropském i mezinárodním právu
-zvládnout praktickou výuku v předmětu Cvičení z Právní informatiky (MP312K a MP414K)
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium
-zpracovat rešerši ke zvolenému tématu
-správně citovat prameny
Osnova
 • Historie, současnost a perspektivy právní informatiky
 • Právní řád ČR a vybraných evropských zemí jako informační systém
 • Informatický úvod I
 • Informatický úvod II
 • ASPI
 • Beck-online
 • CODEXIS
 • Knihovnické informační zdroje, citace a standardy
 • Přístup k judikatuře
 • Přístup k odborné literatuře
 • Přístup k evropskému a mezinárodnímu právu a právu vybraných států
 • Vědecké databáze
 • Nástroje eGovernmentu
Literatura
  doporučená literatura
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Přednášky, e-learningová aplikace k samostudiu, prezentace odborníků z praxe.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Předpokladem pro přístup ke kolokviu je vyplnění několika odpovědníků v průběhu semestru. Obsahem samotného kolokvia je vypracování rešerše ke zvolenému tématu. Podrobnosti budou uvedeny v interaktivní osnově.
Informace učitele
Předmět slouží mimo jiné jako teoretický základ pro Cvičení z právní informatiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je teoretickým základem pro Cvičení z Právní informatiky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2012/MV320K