MP314K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Zibner, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (pomocník)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Danuše Spáčilová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP314K/01: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 020, J. Harašta
MP314K/02: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 020, J. Harašta
MP314K/03: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP314K/04: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 020, J. Harašta
MP314K/05: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 020, J. Harašta
MP314K/06: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 020, J. Harašta
MP314K/07: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 020, J. Harašta
MP314K/09: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP314K/10: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 020, J. Míšek
MP314K/11: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 020, J. Míšek
MP314K/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika && ! MP221K Právní informatika && ! CM221K Právní informatika && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! NOWANY ( MP312K Cvičení z Právní informatiky )
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 209 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/209, pouze zareg.: 0/209
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
 • Přednášky: 1. Úvod do právní informatiky a základní pojmy.
 • 2. Právní informační systém ASPI.
 • 3. Právní informační systém Beck-online.
 • 4. Právní informační systém Codexis.
 • 5. Knihovnické informační zdroje a rešerše.
 • 6. EUR-Lex.
 • Cvičení: 1. Základní pojmy, struktura předpisů a prameny.
 • 2. Informační systémy online.
 • 3. Vyhledávání v systému ASPI.
 • 4. Vyhledávání v systému Beck-online.
 • 5. Vyhledávání v systému Codexis.
 • 6. Algoritmizace vyhledávání a zpracování rešerše.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně: - získat dostatečné množství bodů skrze aktivní účast, odpovědníky a seminární práci. Je požadován zisk minimálně 50 bodů z 90 možných. - získat alespoň 6 bodů z 10 u závěrečného testu. Časový limit je stanoven na 30 minut.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MP314K