CM221K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 315
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM221K/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
CM221K/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
CM221K/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 020, M. Myška, D. Spáčilová
CM221K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky
Základní znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • Základní témata přednášek:
 • 1. Úvod do právní informatiky, historie, současnost, perspektivy
 • 2. Právní informační systém ASPI, vyhledávání právních předpisů v PIS
 • 3. Právní informační systém CODEXIS, práce s judikaturou v PIS
 • 4. Právní informační systém Beck-online, práce s literaturou v PIS
 • 5. Teoretické základy právní informatiky
 • 6. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy
 • 7. Vědecké databáze. Přístup k právu EU.
 • Základní témata cvičení:
 • 1. On-line zdroje právních informací
 • 2. ASPI
 • 3. Codexis
 • 4. Beck-online
 • 5. Práce s literaturou, judikaturou, evropským právem, tvorba rešerše
 • 6. Opakování, řešení příkladů
Literatura
  doporučená literatura
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Přednášky, na které navazují cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV425K.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM221K