MP414K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP414K/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/05: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/06: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/07: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 020, D. Spáčilová
MP414K/08: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 020, D. Spáčilová
MP414K/09: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/10: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/11: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/12: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 209 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/209, pouze zareg.: 0/209
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • On-line zdroje právních informací
 • ASPI
 • CODEXIS
 • Beck-online
 • Procvičování I - evropské právo, kalkulačka
 • Procvičování II - řešení příkladů pomocí všech systémů
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV425K.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP414K