MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Novotná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- pracovat s veřejně dostupnými databázemi Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
- pracovat s databázemi EUR-Lex a CURIA
- pracovat s databází HUDOC
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
- zpracovat rešerši k zadanému právnímu problému.
Osnova
  • Cvičení: 1. Teorie a pojmy.
  • 2. ASPI.
  • 3. Beck-online.
  • 4. Codexis.
  • 5. Další vybrané databáze a právní infomrační systémy (Databáze NALUS, databáze Nejvyššího soudu, databáze Nejvyššího správního soudu, EUR-Lex, Curia, HUDOC)
  • 6. Rešerše.
Literatura
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostatná příprava a četba. Odpovědníky k průběžně kontrole studia. Seminární práce.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka, odpovědníky, seminární práce). Pro studenty s povoleným ISP je preferována individuální domluva s kompenzací docházky dalšími typy plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.