MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Garance
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 188 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/188, pouze zareg.: 0/188
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
- zpracovat rešerši k zadanému právnímu problému.
Osnova
 • Přednášky: 1. Prameny práva. Právní dokumenty. Zdroje právních informací.
 • 2. Právní informační systémy. Základní pojmy. Principy vyhledávání právních informací.
 • 3. Rešerše.
 • 4. České právní informační systémy - přehled a srovnání.
 • 5. Evropské právní informační systémy - EUR-Lex, HUDOC.
 • 6. Současnost a budoucnost právní informatiky.
 • Cvičení: 1. Práce s předpisy.
 • 2. Práce s judikaturou.
 • 3. Práce s komentáři. Odpověď na otázku.
 • 4. Práce s ASPI.
 • 5. Práce s Beck-online.
 • 6. Práce s Codexis.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Metody hodnocení
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.