CM414K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM414K/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 024, D. Spáčilová
CM414K/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 024, D. Spáčilová
CM414K/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 024, D. Spáčilová
CM414K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! CM312K Cvičení z Právní informatiky
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 0/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • On-line zdroje právních informací
 • ASPI
 • CODEXIS
 • Beck-online
 • Procvičování I - evropské právo, kalkulačka
 • Procvičování II - řešení příkladů pomocí všech systémů
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
I když v rámci celoživotního vzdělávání není vypisován PVP Právní informatika, je účast na přednáškách z tohoto předmětu v magisterském studiu vhodným doplněním výuky. Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CM414K