MP414K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP414K/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/06: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/07: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 020, J. Šavelka
MP414K/08: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 020, J. Šavelka
MP414K/09: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 020, J. Šavelka
MP414K/10: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 020, J. Šavelka
MP414K/11: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 020, M. Myška
MP414K/12: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 020, M. Myška
MP414K/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 198 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/198, pouze zareg.: 0/198
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na teoretické základy právní informatiky, které jsou obsahem povinně volitelného předmětu MV320K a MV425K. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-orientovat se obecně v několika dalších právních informačních sytémech
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
  • Základní kroky v ASPI, seznámení se s filosofií systému, s obsahem jednotlivých podsystémů.
  • Vyhledávání předpisů v ASPI, řešení modelových příkladů.
  • Práce s doplňkovými aplikacemi ASPI, vyhledávání judikatury, literatury, evropského práva.
  • Práce s informačními systémy Codexis a Beck-online
  • Základní orientace v některých dalších informačních systémech (LexDATA, EPIS, Konzultant a pod.)
  • Vyhledávání právních informací na internetu.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Úvod do právní informatiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 94 s. ISBN 8071843369. info
  • CVRČEK, František a František NOVÁK. Základy právní informatiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 99 s. ISBN 8021005335. info
  • KOŘENSKÝ, Jan, František CVRČEK a František NOVÁK. Juristická a lingvistická analýza právních textů : (právněinformatický přístup). Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 171 s. ISBN 802000730X. info
  • Ostatní studijní literatura bude studentům poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy/ all readings will be provided within the interactive syllabus
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně.
Metody hodnocení
Účast na všech cvičeních je povinná. Studenti v jejich průběhu řeší konkrétní příklady. Předmět je ukončen kolokviem, které se skládá z testu z teoretických znalostí a řešení příkladů. Z teoretického testu o 30 otázkách lze získat 30 bodů, každý příklad má hodnotu 3 bodů. Kolokvium je úspěšně zvládnuto při zisku minimálně 15 bodů z každé části a 40 celkem. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
Více informací o vztahu k PVP Právní informatika najdete ve studijních materiálech Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP pokud možno stejné povinnosti jako ostatní kolegové s tím, že se mohou do cvičení dostavit v termínu, který jim vyhovuje a mohou několik cvičení spojit v jednom dnu. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač. Teprve pokud se prokáže, že důvody přiznání ISP tuto možnost vylučují, bude dohodnuto náhradní plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV425K.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012.