MP414K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP414K/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/06: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP414K/07: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 020, D. Spáčilová
MP414K/08: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 020, D. Spáčilová
MP414K/09: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/10: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP414K/11: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 020, D. Spáčilová
MP414K/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 198 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/198, pouze zareg.: 0/198, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/198
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní orientaci v práci se zdroji právních informací a zvládnout praktické vyhledávání předpisů a dalších dokumentů zejména v právním informačním systému ASPI a na internetu. Navazuje na teoretické základy právní informatiky, které jsou obsahem povinně volitelného předmětu MV320K a MV425K.
Osnova
  • Základní kroky v ASPI, seznámení s filosofií systému, obsahem jednotlivých podsystémů. Vyhledávání předpisů, judikátů a dalších dokumentů v ASPI, řešení modelových příkladů. Práce s doplňkovými aplikacemi ASPI. Základní orientace v některých dalších informačních systémech (LexGalaxy, LexDATA, EPIS, Konzultant a pod.). Vyhledávání právních informací na internetu.
Metody hodnocení
Podmínkou pro přihlášení se ke kolokviu je účast na všech cvičeních a průběžné řešení zadaných příkladů. Počet příkladů a průběh samotného kolokvia budou zveřejněny nejpozději do 14 dnů po zahájení výuky v semestru. Neomluvená neúčast na třech a více cvičeních nebude po skončení výuky nahrazována jiným plněním a student bude předmět opakovat.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP pokud možno stejné povinnosti jako ostatní kolegové s tím, že se mohou do cvičení dostavit v termínu, který jim vyhovuje a mohou několik cvičení spojit v jednom dnu. Teprve pokud se prokáže, že důvody přiznání ISP tuto možnost vylučují, bude dohodnuto náhradní plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV425K.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.