MP414K Cvičení z Právní informatiky

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP414K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 024, A. Ptašnik
MP414K/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 024, A. Ptašnik
MP414K/03: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MP414K/04: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MP414K/05: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 024, A. Ptašnik
MP414K/06: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 024, A. Ptašnik
MP414K/07: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MP414K/08: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MP414K/09: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MP414K/10: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MP414K/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! NOWANY ( MP601Z MPS II - sem. , MP801Z Právo SZ sem , MP1000 Obhajoba diplomové práce ) && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 252 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/252, pouze zareg.: 0/252, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/252
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické vyhledávání předpisů a dalších dokumentů zejména v právním informačním systému ASPI a na internetu. Navazuje na teoretické základy právní informatiky, které jsou obsahem povinně volitelného předmětu MV320K a MV425K.
Osnova
  • Základní kroky v ASPI, seznámení s filosofií systému, obsahem jednotlivých podsystémů. Vyhledávání předpisů, judikátů a dalších záznamů v ASPI, řešení modelových příkladů. Práce s doplňkovými aplikacemi ASPI. Srovnání nalezených výsledků s některými dalšími informačními systémy (LexGalaxy, LexDATA, EPIS, Konzultant a pod.). Vyhledávání právních informací na internetu.
Metody hodnocení
Podmínkou hodnocení kolokvia je účast na všech cvičeních a průběžné řešení zadaných příkladů. Počet příkladů a průběh samotného kolokvia budou zveřejněny nejpozději do 14 dnů po zahájení výuky v semestru. Neomluvená neúčast na třech a více cvičeních nebude po skončení výuky nahrazována jiným plněním a student bude předmět opakovat.
Informace učitele
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP pokud možno stejné povinnosti jako ostatní kolegové s tím, že se mohou do cvičení dostavit v termínu, který jim vyhovuje a mohou několik cvičení spojit v jednom dnu. Teprve pokud se prokáže, že důvody přiznání ISP tuto možnost vylučují, bude dohodnuto náhradní plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.