EN

PrF:MP221K Právní informatika - Informace o předmětu

MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Jakub Míšek (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP221K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 020, J. Harašta, J. Míšek
MP221K/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 020, J. Harašta, J. Míšek
MP221K/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 024, J. Harašta, M. Myška
MP221K/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 024, J. Harašta, M. Myška
MP221K/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 024, J. Míšek
MP221K/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 060, J. Míšek, M. Myška
MP221K/07: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 024, J. Míšek
MP221K/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 020, J. Harašta
MP221K/09: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 020, J. Harašta
MP221K/10: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 020, J. Harašta
MP221K/11: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 020, J. Míšek, M. Myška
MP221K/12: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 020, J. Harašta
MP221K/13: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 020, J. Harašta
MP221K/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 260 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 232/260, pouze zareg.: 4/260
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
 • Přednášky: 1. Úvod do právní informatiky a základní pojmy.
 • 2. Právní informační systém ASPI.
 • 3. Právní informační systém Beck-online.
 • 4. Právní informační systém Codexis.
 • 5. Knihovnické informační zdroje a rešerše.
 • 6. EUR-Lex.
 • Cvičení: 1. Základní pojmy, struktura předpisů a prameny.
 • 2. Informační systémy online.
 • 3. Vyhledávání v systému ASPI.
 • 4. Vyhledávání v systému Beck-online.
 • 5. Vyhledávání v systému Codexis.
 • 6. Algoritmizace vyhledávání a zpracování rešerše.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-87071-47-2. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky a seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.