EN

PrF:MP221K Právní informatika - Informace o předmětu

MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:00–9:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP221K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 020, J. Míšek
MP221K/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 020, J. Míšek
MP221K/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 020, J. Míšek
MP221K/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 020, J. Míšek
MP221K/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 020, M. Myška
MP221K/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 020, M. Myška
MP221K/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 020, M. Myška
MP221K/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 020, M. Myška
MP221K/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 024, M. Myška
MP221K/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 024, M. Myška
MP221K/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 188 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 176/188, pouze zareg.: 0/188
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
 • Přednášky: 1. Úvod do právní informatiky a základní pojmy.
 • 2. Právní informační systém ASPI.
 • 3. Právní informační systém Beck-online.
 • 4. Právní informační systém Codexis.
 • 5. Knihovnické informační zdroje a rešerše.
 • 6. EUR-Lex.
 • Cvičení: 1. Základní pojmy, struktura předpisů a prameny.
 • 2. Informační systémy online.
 • 3. Vyhledávání v systému ASPI.
 • 4. Vyhledávání v systému Beck-online.
 • 5. Vyhledávání v systému Codexis.
 • 6. Algoritmizace vyhledávání a zpracování rešerše.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně: - získat dostatečné množství bodů skrze aktivní účast, odpovědníky a seminární práci. Je požadován zisk minimálně 50 bodů z 90 možných. - získat alespoň 6 bodů z 10 u závěrečného testu. Časový limit je stanoven na 30 minut.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP221K