MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Novotná (přednášející)
Mgr. Andrej Krištofík (pomocník)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP221K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 024, J. Míšek
MP221K/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 024, J. Harašta
MP221K/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 024, J. Harašta
MP221K/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 024, J. Harašta
MP221K/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 024, J. Míšek
MP221K/06: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 024, J. Harašta
MP221K/07: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 024, J. Míšek
MP221K/08: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 024, J. Míšek
MP221K/09: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 024, J. Míšek
MP221K/10: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 024, J. Harašta
MP221K/11: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 14:00–15:40 024, J. Míšek
MP221K/12: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 024, J. Harašta
MP221K/13: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 024, J. Harašta
MP221K/14: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 024, J. Míšek
MP221K/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 285 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 282/285, pouze zareg.: 12/285
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady
- zpracovat rešerši k zadanému právnímu problému.
Osnova
 • Přednášky: 1. Prameny práva. Právní dokumenty. Zdroje právních informací.
 • 2. Právní informační systémy. Základní pojmy. Principy vyhledávání právních informací.
 • 3. České právní informační systémy - přehled a srovnání.
 • 4. Evropské právní informační systémy - EUR-Lex, HUDOC.
 • 5. Rešerše.
 • 6. Současnost a budoucnost právní informatiky.
 • Cvičení: 1. Práce s právními informačními systémy.
 • 2. Práce s prameny práva.
 • 3. Práce s ASPI.
 • 4. Práce s Beck-online.
 • 5. Práce s Codexis.
 • 6. Rešerše.
Literatura
Výukové metody
Přednášky. Cvičení v počítačové učebně. Odpovědníky k průběžně kontrole studia.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky a seminární práce). Pro studenty s povoleným ISP je preferována individuální domluva s kompenzací docházky dalšími typy plnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.