MP314K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP314K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP314K/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 020, D. Spáčilová
MP314K/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 020, J. Harašta, D. Spáčilová
MP314K/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP314K/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 020, D. Spáčilová
MP314K/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 020, D. Spáčilová
MP314K/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 020, J. Harašta, D. Spáčilová
MP314K/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 020, J. Harašta, D. Spáčilová
MP314K/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP314K/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP314K/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 020, D. Spáčilová
MP314K/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 020, J. Harašta, D. Spáčilová
MP314K/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 020, J. Harašta
MP314K/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika && ! MP221K Právní informatika && ! CM221K Právní informatika && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! NOWANY ( MP312K Cvičení z Právní informatiky )
Základní znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 266 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/266, pouze zareg.: 0/266
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • Základní témata přednášek:
 • 1. Úvod do právní informatiky, historie, současnost, perspektivy
 • 2. Právní informační systém ASPI, vyhledávání právních předpisů v PIS
 • 3. Právní informační systém CODEXIS, práce s judikaturou v PIS
 • 4. Právní informační systém Beck-online, práce s literaturou v PIS
 • 5. Teoretické základy právní informatiky
 • 6. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy
 • 7. Vědecké databáze. Přístup k právu EU.
 • Základní témata cvičení:
 • 1. On-line zdroje právních informací
 • 2. ASPI
 • 3. Codexis
 • 4. Beck-online
 • 5. Práce s literaturou, judikaturou, evropským právem, tvorba rešerše
 • 6. Opakování, řešení příkladů
Literatura
 • ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky, na které navazují cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2012/MP221K/index.qwarp
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.