MP411Zk Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:30 136, St 8:00–9:30 030
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy, osobnost, psychopatologie a právo, právní(forenzní) psychologie.
Osnova
  • Úvod do předmětu; Odvětví psychologie a právo; Forenzně psychologické disciplíny. Osobnost v zátěžových situacích. Manipulace a asertivita. Psychopatologie osobnosti.Toxikomanie a psychická závislost.Psychologie výslechu a výpovědi;obecné otázky psychologie svědecké výpovědi. Zvláštnosti subjektů jednotlivých případů.Psychologické aspekty soudního líčení;rozhodovací proces, psychologická příprava soudce, osobnost soudce. Technika výpovědi,kladení otázek. Sugestibilita vyslýchaného. Osobnost delikventa. Psychologie oběti. Psychologie trestu.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra, Pavel HUNGR, Jaromír HARVÁNEK a Karin BRZOBOHATÁ. Psychologie pro právníky. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 234 s. ISBN 8021018968. info
  • NETÍK, Karel a Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu : úvod do forenzní psychologie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140. ISBN 8071791776. info
  • NETÍK, K. K osobnosti kriminálního toxikomana. Vyd. 1. Praha: Nezávislý novinář, 1991, 118 s. ISBN 80-85121-25-5. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 9788024720142. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 431 s. ISBN 8086473864. URL info
  • PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2004, 204 s. ISBN 8024705427. info
  • VŮJTĚCH, Jan, Jakub HOLAS a Petr ZEMAN. Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, 211 s. ISBN 8073380005. info
Metody hodnocení
zkouška písemná a fakultativně ústní
Informace učitele
aktualizovaná literatura bude průběžně dopňována na přednáškách a seminářích prezentace z přednášek jsou zveřejňovány v učebních materiálech předmětu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.