MP411Zk Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
JUDr. Michal Faltus (pomocník)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Rozvrh
Po 16:40–18:10 136, Po 16:40–18:10 030
Předpoklady
NOW ( MP411Z Psychologie sem ) || MP411Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o psychických procesech a stavech včetně jejich psychopatologie a porozumět využití poznatků psychologie v právní praxi.
Osnova
  • Úvod do předmětu; Odvětví psychologie a právo; Forenzně psychologické disciplíny. Osobnost v zátěžových situacích. Manipulace a asertivita. Psychopatologie osobnosti.Toxikomanie a psychická závislost.Psychologie výslechu a výpovědi;obecné otázky psychologie svědecké výpovědi. Zvláštnosti subjektů jednotlivých případů.Psychologické aspekty soudního líčení;rozhodovací proces, psychologická příprava soudce, osobnost soudce. Technika výpovědi,kladení otázek. Sugestibilita vyslýchaného. Osobnost delikventa. Psychologie oběti. Psychologie trestu.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 9788024720142. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 431 s. ISBN 8086473864. URL info
  • PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2004, 204 s. ISBN 8024705427. info
  • VŮJTĚCH, Jan, Jakub HOLAS a Petr ZEMAN. Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, 211 s. ISBN 8073380005. info
  • NETÍK, Karel a Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu : úvod do forenzní psychologie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140. ISBN 8071791776. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní.Písemná zkouška se skládá z osmi otevřených otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 50%. V ústní části bude přihlédnuto k dosaženému výsledku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012.