MP411Zk Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Faltus (pomocník)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 16:40–18:10 136, Po 16:40–18:10 030
Předpoklady
NOW ( MP411Z Psychologie sem ) || MP411Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o psychických procesech a stavech včetně jejich psychopatologie a porozumět využití poznatků psychologie v právní praxi.
Osnova
  • Úvod do předmětu; Odvětví psychologie a právo; Forenzně psychologické disciplíny. Osobnost v zátěžových situacích. Manipulace a asertivita. Psychopatologie osobnosti.Toxikomanie a psychická závislost.Psychologie výslechu a výpovědi;obecné otázky psychologie svědecké výpovědi. Zvláštnosti subjektů jednotlivých případů.Psychologické aspekty soudního líčení;rozhodovací proces, psychologická příprava soudce, osobnost soudce. Technika výpovědi,kladení otázek. Sugestibilita vyslýchaného. Osobnost delikventa. Psychologie oběti. Psychologie trestu.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 9788024720142. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 431 s. ISBN 8086473864. URL info
  • PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2004, 204 s. ISBN 8024705427. info
  • VŮJTĚCH, Jan, Jakub HOLAS a Petr ZEMAN. Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, 211 s. ISBN 8073380005. info
  • NETÍK, Karel a Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu : úvod do forenzní psychologie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140. ISBN 8071791776. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní.Písemná zkouška se skládá z osmi otevřených otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 50%. V ústní části bude přihlédnuto k dosaženému výsledku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP411Zk