MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2368K/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 16:40–18:10 208, R. Polčák
MVV2368K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude na konci kursu schopen - porozumět základním otázkám strategie, politiky a právní regulace energetického trhu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce elektřiny - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce plynu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce tepla - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky vybraných transakcí na energetickém trhu
Osnova
 • úvod, systematika oboru, zadání odpovědníků
 • globální problémy světové energetiky, přehled mezinárodní regulace a regulace českým právem (vč. vztahu k hospodářské soutěži)
 • postavení a kompetence Energetického regulačního úřadu a Komise
 • výroba, přenos, distribuce a obchod s elektrickou energií
 • obchodní vztahy v elektroenergetice
 • spotřebitelské vztahy v elektroenergetice
 • neoprávněné odběry a vymáhání pohledávek
 • právní úprava trhu s plynem I
 • právní úprava trhu s plynem II
 • právní úprava teplárenství
 • právní úprava těžby nerostných surovin - Kotásek
 • kritický pohled - ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje
 • shrnutí, diskuse kolokviálních prací
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta v elektronické verzi formou e-learningové aplikace
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
odpovědníky v e-leraningové aplikaci - kolokvium bude uděleno na základě úspěšného dokončení min. 6 z celkových 10 odpovědníků
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.