MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Švec, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2368K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 16:40–18:10 208, R. Polčák
MVV2368K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit praktické fungování právních nástrojů v energetice.
Výstupy z učení
Student bude na konci kursu schopen - porozumět základním otázkám strategie, politiky a právní regulace energetického trhu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce elektřiny - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce plynu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce tepla - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky vybraných transakcí na energetickém trhu
Osnova
 • Pojem a metoda energetického práva
 • Systém českého, evropského a mezinárodního energetického práva
 • Mezinárodní energetické úmluvy a ochrana životního prostředí
 • Praktické fungování českého a evropského trhu s elektřinou
 • Správní regulace českého a evropského trhu s elektřinou
 • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny
 • Výroba a přenos elektřiny
 • Distribuce a prodej elektřiny
 • Dobývání, distribuce a prodej plynu a fosilních paliv
 • Vlastnictví energetických zařízení
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta v elektronické verzi formou e-learningové aplikace
Výukové metody
semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
kolokvium bude uděleno na základě písemného testu (min. 60% správných odpovědí) s otevřenými otázkami a odevzdání a obhájení kolokviální práce detailně rozebírající vybraný judikát
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.