MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Tereza Lungová (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Švec, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2368K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. St 14:00–15:40 315, R. Polčák
MVV2368K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit praktické fungování právních nástrojů v energetice.
Výstupy z učení
Student bude na konci kursu schopen - porozumět základním otázkám strategie, politiky a právní regulace energetického trhu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce elektřiny - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce plynu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce tepla - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky vybraných transakcí na energetickém trhu
Osnova
 • Pojem a metoda energetického práva
 • Systém českého, evropského a mezinárodního energetického práva
 • Mezinárodní energetické úmluvy a ochrana životního prostředí
 • Praktické fungování českého a evropského trhu s elektřinou
 • Správní regulace českého a evropského trhu s elektřinou
 • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny
 • Výroba a přenos elektřiny
 • Distribuce a prodej elektřiny
 • Dobývání, distribuce a prodej plynu a fosilních paliv
 • Vlastnictví energetických zařízení
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta v elektronické verzi formou e-learningové aplikace
Výukové metody
semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. kolokvium bude uděleno na základě písemného testu (min. 60% správných odpovědí) s otevřenými otázkami a odevzdání a obhájení kolokviální práce detailně rozebírající vybraný judikát
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.