MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Švec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2368K/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. St 14:00–15:40 315, M. Švec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit fungování základních nástrojů veřejnoprávní regulace v energetice. Kurs nejprve nastíní specifika energetického sektoru a seznámí studenty s energetickou politikou EU a ČR. Studentům následně umožní porozumět základním otázkám podnikání a výkonu státní správy v energetice, přičemž speciální pozornost bude věnována elektroenergetice, plynárenství, teplárenství a jaderné energetice.
Výstupy z učení
Student bude na konci kursu schopen
- porozumět základním otázkám energetické politiky ČR a EU
- porozumět základním principům regulace energetického trhu
- porozumět fungování Energetického regulačního úřadu
- porozumět roli energetiky v boji proti změně klimatu
Osnova
 • 1) Úvod do energetiky: Energie, ekonomika a společnost
 • 2) Základy elektroenergetiky
 • 3) Energetické zdroje a jejich těžba
 • 4) Struktura a systém energetického práva
 • 5) Právní regulace energetického sektoru
 • 6) Energetický sektor v kontextu úsilí o dosažení klimatické neutrality: Regulace emisí skleníkových plynů a podpora obnovitelných zdrojů
 • 7) Jaderné právo
 • 8) Právní regulace elektroenergetiky
 • 9) Obchodování s energií
 • 10) Právní regulace plynárenství
 • 11) Právní regulace teplárenství
 • 12) Právní regulace energetického sektoru optikou zákazníka
Literatura
  povinná literatura
 • KOŠŤÁL, Vratislav. Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2022. xii, 170. ISBN 9788074008573. info
 • Trh s elektřinou : úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizova. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. 548 stran. ISBN 9788026092124. info
 • VÍCHA, Ondřej. Základy horního a energetického práva. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 228 stran. ISBN 9788074789199. info
  doporučená literatura
 • Horní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář. Edited by Ondřej Vícha - Ondřej Vícha. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. liii, 937. ISBN 9788075525574. info
 • Energetický zákon : komentář. Edited by Kateřina Eichlerová - Jakub Handrlica - Martin Jasenský - Jan Koř. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. xxxvi, 145. ISBN 9788075524126. info
 • SZABO, Viktor, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. Energetické právo : legislativa, judikatura a texty ke studiu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 s. ISBN 9788021067233. info
 • HANDRLICA, Jakub. Jaderné právo : právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Praha: Auditorium, 2012. 294 s. ISBN 9788087284339. info
 • OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK a Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 395 s. ISBN 978-80-210-5997-9. info
 • Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Edited by Petr Binhack - Lukáš Tichý. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. 166 s. ISBN 9788087558027. info
Výukové metody
Semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě písemného testu (min. 70% správných odpovědí) s otevřenými otázkami a odevzdání a obhájení kolokviální práce detailně rozebírající vybraný judikát.
Navazující předměty
Informace učitele
Přesný rozsah povinné literatury s určením stran je uveden v Interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.