MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Švec, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit fungování základních nástrojů veřejnoprávní regulace v energetice. Kurs nejprve nastíní specifika energetického sektoru a seznámí studenty s energetickou politikou EU a ČR. Studentům následně umožní porozumět základním otázkám podnikání a výkonu státní správy v energetice, přičemž speciální pozornost bude věnována elektroenergetice, plynárenství, teplárenství a jaderné energetice.
Výstupy z učení
Student bude na konci kursu schopen
- porozumět základním otázkám energetické politiky ČR a EU
- porozumět základním principům regulace energetického trhu
- porozumět fungování Energetického regulačního úřadu
- porozumět roli energetiky v boji proti změně klimatu
Osnova
 • 1) Struktura a systém energetického práva
 • 2) Základy elektroenergetiky
 • 3) Těžba energetických surovin
 • 4) Jaderné právo
 • 5) Úloha ERÚ v energetice, licence a licenční činnost, základní povinnosti držitelů licence
 • 6) Trh s elektřinou
 • 7) Výroba a přenos elektřiny
 • 8) Distribuce a prodej elektřiny a plynu
 • 9) Ochrana spotřebitele v energetice
 • 10) Dekarbonizace energetického sektoru a ekonomiky
 • 11) Regulace emisí skleníkových plynů a systém jejich řízení
 • 12) Soutěžní regulace českého a evropského energetického trhu
 • 13) Sektorová regulace v energetice z pohledu správního soudnictví
Literatura
  povinná literatura
 • Trh s elektřinou : úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizova. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. 548 stran. ISBN 9788026092124. info
  doporučená literatura
 • Horní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář. Edited by Ondřej Vícha - Ondřej Vícha. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. liii, 937. ISBN 9788075525574. info
 • Energetický zákon : komentář. Edited by Kateřina Eichlerová - Jakub Handrlica - Martin Jasenský - Jan Koř. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. xxxvi, 145. ISBN 9788075524126. info
 • SZABO, Viktor, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. Energetické právo : legislativa, judikatura a texty ke studiu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 s. ISBN 9788021067233. info
 • HANDRLICA, Jakub. Jaderné právo : právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Praha: Auditorium, 2012. 294 s. ISBN 9788087284339. info
 • Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Edited by Petr Binhack - Lukáš Tichý. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. 166 s. ISBN 9788087558027. info
Výukové metody
semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
kolokvium bude uděleno na základě písemného testu (min. 70% správných odpovědí) s otevřenými otázkami a odevzdání a obhájení kolokviální práce detailně rozebírající vybraný judikát
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.