EN

PrF:MP701Z Správní právo - procesní část - Informace o předmětu

MP701Z Správní právo II

Právnická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslava Šebková (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva, pojem a druhy správních procesů, správní řízení jako správní proces, obecná a zvláštní úprava správního řízení, základní instituty obecné úpravy správního řízení - pojem správního řízení, rozsah působnosti správního řádu, základní zásady správního řízení, subjkety správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, zajištění průběhu a účelu správního řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, správní rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí, vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, správní řízení v režimu stavebního zákona, vodoprávní řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení ve věcech pozemkových úprav
Osnova
  • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva, pojem a druhy správních procesů, správní řízení jako správní proces, obecná a zvláštní úprava správního řízení, základní instituty obecné úpravy správního řízení - pojem správního řízení, rozsah působnosti správního řádu, základní zásady správního řízení, subjkety správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, zajištění průběhu a účelu správního řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, správní rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí, vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, správní řízení v režimu stavebního zákona, vodoprávní řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení ve věcech pozemkových úprav
Literatura
  • PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 176 s. ISBN 8021015233. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.