EN

PrF:MP701Z Správní právo II - seminář - Informace o předmětu

MP701Z Správní právo II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Korbičková
Rozvrh
Po 19. 9. až So 17. 12. St 11:10–12:40 136
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP701Z/01: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 8:00–9:30 214, P. Kolman
MP701Z/02: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:30 214, P. Kolman
MP701Z/03: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 9:35–11:05 214, P. Kolman
MP701Z/04: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 9:35–11:05 214, P. Kolman
MP701Z/05: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 11:10–12:40 214, P. Kolman
MP701Z/06: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 11:10–12:40 214, P. Kolman
MP701Z/07: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 214, S. Kadečka
MP701Z/08: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 214, S. Kadečka
MP701Z/09: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 214, S. Kadečka
MP701Z/10: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 214, S. Kadečka
MP701Z/11: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 214, S. Kadečka
MP701Z/12: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 214, S. Kadečka
MP701Z/13: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 316, S. Sedláček
MP701Z/14: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 316, S. Sedláček
MP701Z/15: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 148, S. Sedláček
MP701Z/16: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 148, S. Sedláček
MP701Z/17: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 148, P. Kolman
MP701Z/18: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 148, P. Kolman
MP701Z/19: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 148, P. Kolman
MP701Z/20: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 148, P. Kolman
MP701Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP701Zk Správní právo II ) && MP606Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, obecná a zvláštní úprava správního řízení.
Osnova
  • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva, pojem a druhy správních procesů, správní řízení jako správní proces, obecná a zvláštní úprava správního řízení, základní instituty obecné úpravy správního řízení - pojem správního řízení, rozsah působnosti správního řádu, základní zásady správního řízení, subjekty správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, zajištění průběhu a účelu správního řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, správní rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí, vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, správní řízení v režimu stavebního zákona, vodoprávní řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení ve věcech pozemkových úprav Přiblížení změn, jež přináší nový správní řád - z.č. 500/2004 Sb.
Literatura
  • PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část. 3. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 262 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 230. ISBN 80-210-2294-9. info
  • PRŮCHA, Petr, Pavel BLAŽEK a Petr MACHÁLEK. Vzory podání ve správních věcech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. ISBN 8021019484. info
Informace učitele
Zkouška z předmětu je písemná a ústní
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.