MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II - Univerzální a partikulární ochrana lidských práv

Právnická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Vakhtang Darchiashvili (přednášející)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (přednášející)
JUDr. Renáta Klečková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. Po 8:00–9:30 136, Po 9:35–11:05 136, Po 11:10–12:40 136
Předpoklady
( NOW_LIMIT ( MP905Z MPV II lidská p. sem ) || MP905Z MPV II lidská p. sem ) && MP803Z MPV I && ! NOWANY ( MP906Z MPV II uprch. p. sem , MP906Zk MPV II uprchlické p. , MP908Z MPV II mez. pravo humanit sem , MP908Zk MPV II mez. pravo humanit )
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/350, pouze zareg.: 0/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní právo se vytrvale vyvíjí ve směru kohezní ochrany lidských práv. Jedinec přestal být objektem mezinárodněprávní úpravy a zaujal právní postavení subjektu mezinárodního práva, třebaže závislé, nejisté a okrajové. Odvětví mezinárodní ochrany lidských práv objevuje pro jednotlivce výhodnou právní pozici, neboť je, abstraktně vyjádřeno, nadán individuálními lidskými právy, kdežto stát je vůči němu zavázán negativními či pozitivními povinnostmi. Dané odvětví mezinárodního řádu neupravuje toliko "mětí" lidských práv, ale taktéž kontrolní či implementační mechanismy neboli procesní normy. Dichotomie regulace lidských práv (hmotně a procesně právní) poskytuje vitální impuls pro jejich dodržování na vnitrostátní úrovni. Mezinárodní ochrana totiž představuje toliko subsidiární záštitu. Mezinárodní smlouvy o lidských právech tvoří základ daného subsystému. Instrumenty toho druhu nevyjadřují mrtvou literu, nýbrž živoucí pravidla chování. Jejich výklad zahrnuje rozličné intelektuální operace, včetně neviditelných instinktivních procesů. Výkladové kánony mají dehierachizované postavení čili nezastávají vzájemně subordinační pozice. K výkladu lidskoprávních pravidel se používají následující metody: jazyková, systematická, logická, účelová, funkční, srovnávací, "margin of appreciation", dynamická, správní uvážení aj. Ovládnutí zmíněných kánonů je naléhavým zadáním výuky lidských práv, což vede k pochopení jejich vzájemné závislosti a interdeterminaci. Přesným smyslem dané disciplíny je pak vyjádření lidského rozměru mezinárodního práva, který vyvěrá ze zřídla antropocentrismu a humanismu.
Osnova
  • TÉMATA ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI MPV 1. Právní pojem "terra nullius" v průvanu času a nároky z okulární, symbolické, efektivní okupace, uti possidetis, geografická blízkost apod. Státní území, územní suverenita a výsost v mezinárodní judikatuře 2. Charakteristické znaky moderního mořského práva. Symbióza národních a mezinárodních režimů (pobřežní moře, souostrovní státy, výlučné hospodářské pásmo, pevninská mělčina, volné moře jako res communis omnium a mořské dno jako společné dědictví lidstva) 3. Dvojohniskový pohled na charakter a právní režim Antarktidy 4. Rozmanité formy diplomacie. Základy diplomatického práva: výsady a imunity a jejich osobní, územní, časová a věcná aplikovatelnost 5. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. Lidskoprávní uchopení občanství: právo nabýt, změnit a nebýt zbaven občanství 6. Povlovné i prudší proměny humanitárního práva a jeho dnešní podoba: jeho zásady jako normativní vektory. TÉMATA PVP LIDSKÁ PRÁVA 1. Ideové zdroje ochrany lidských práv. Geneze lidských práv. Univerzální a regionální ochrana lidských práv 2. Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv. Ústavní soud ČR a mezinárodní ochrana lidských práv 3. Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 4. Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, Charta základních práv EU 5. Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol.Evropský soud pro lidská práva: důvody jeho současného zahlcení a možná řešení, Evropský soud pro lidská práva jako případná obecná soudní instance Rady Evropy 6. Americký a africký standard ochrany lidských práv. Ochrana práv dítěte na mezinárodní úrovni 7. Mezinárodní ochrana menšin obecně a romské menšiny zvláště
Literatura
  • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
  • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
Metody hodnocení
Semináře se konají 1x za 14 dní. Zkouška je ústní, společná s předmětem Mezinárodní právo veřejné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.