EN

PrF:CM301Zk Základy ekonomie II - Informace o předmětu

CM301Zk Základy ekonomie II

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Palatová (přednášející)
Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Vinklárková
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. St 8:00–9:30 030
Předpoklady
( NOW ( CM301Z Zák. ekonomie II sem ) || CM301Z Zák. ekonomie II sem ) && CM206Z Základy ekonomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět Základy ekonomie II poskytuje přehled základních informací zejména z makroekonomie a vybraných témat světové ekonomiky. Cílem předmětu je získání potřebných znalostí a schopností samostatné analýzy makroekonomických jevů a procesů. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Osnova
  • Finanční trh - peněžní trh, kapitálový trh. Makroekonomické výstupy a jejich měření. Ekonomická rovnováha. Ekonomický růst. Stát a ekonomika, zásahy státu do ekonomiky (formy, nástroje, účinnost). Vybrané problémy světové ekonomiky (ekonomické integrace, EU, mezinárodní měnový systém, postavení ČR ve světové ekonomice).
Literatura
  • Blažek, J.: Základy ekonomie, Masarykova univerzita v Brně, 2002, 235 s.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška probíhá formou písemnou a ústní. Písemný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek. Ústní část navazuje na písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.