BVDP0221 Souvislá dietologická praxe I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
80. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Ondrušová (cvičící), Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Mgr. Martin Krobot (pomocník)
Mgr. Monika Kunzová (pomocník)
Garance
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Kunzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BVTP0222 Technol. přípravy pokrmů II || BVKP0222 Technol. přípravy pokrmů II ) && BVZO021p Základy ošetřovatelství - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je ověření a uplatnění teoretických vědomostí a získání praktických dovedností pod odborným vedením nutričních terapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu v různých typech stravovacího provozu ve zdravotnickém, sociálním nebo školním zařízení.
Výstupy z učení
Díky aplikaci teoretických vědomostí a dovedností student:
- prohloubí, upevní a dále rozvíjí odborné znalosti a dovednosti
- získá potřebný celkový přehled o provozních podmínkách stravovacích služeb jednotlivých pracovišť ve zdravotnických,lázeňských,sociálních a školních zařízeních a samozřejmě také pacientech a klientech těchto zařízení, do kterých jsou schopni se pracovně zapojit.
Osnova
 • 2 týdny odborné praxe: seznámení se s pracovištěm a organizací práce, zásadami bezpečnosti práce. Příprava stravy - opatřování potravin, přípravné fáze přípravy, zacházení s potravinami při přípravě s ohledem na léčebnou výživu. Výdej stravy - expedování z kuchyně. Skladové hospodářství a administrativa. Hygienická ochrana potravin.
Literatura
  povinná literatura
 • KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5. info
  doporučená literatura
 • GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora : praktický rádce pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 9788024718682. info
  neurčeno
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 49 s. ISBN 8070132825. info
Výukové metody
2týdenní stáž - 1.týden ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, 2. týden ve školském zařízení
Metody hodnocení
písemné zhodnocení praxe,zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BVDP0221