BVDP0221 Souvislá dietologická praxe I

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
80. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Ondrušová (cvičící), Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Garance
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BVTP0222 Technol. přípravy pokrmů II || BVKP0222 Technol. přípravy pokrmů II ) && BVZO021p Základy ošetřovatelství - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je ověření a uplatnění teoretických vědomostí a získání praktických dovedností pod odborným vedením nutričních terapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu v různých typech stravovacího provozu ve zdravotnickém, sociálním nebo školním zařízení.
Výstupy z učení
Díky aplikaci teoretických vědomostí a dovedností student:
- prohloubí, upevní a dále rozvíjí odborné znalosti a dovednosti
- získá potřebný celkový přehled o provozních podmínkách stravovacích služeb jednotlivých pracovišť ve zdravotnických,lázeňských,sociálních a školních zařízeních a samozřejmě také pacientech a klientech těchto zařízení, do kterých jsou schopni se pracovně zapojit.
Osnova
 • 2 týdny odborné praxe: seznámení se s pracovištěm a organizací práce, zásadami bezpečnosti práce. Příprava stravy - opatřování potravin, přípravné fáze přípravy, zacházení s potravinami při přípravě s ohledem na léčebnou výživu. Výdej stravy - expedování z kuchyně. Skladové hospodářství a administrativa. Hygienická ochrana potravin.
Literatura
  povinná literatura
 • KAPOUNOVÁ, Zlata, Anna PACKOVÁ, Jana PETROVÁ, Jana SPÁČILOVÁ, Alena STROSSEROVÁ a Sylva ŠMÍDOVÁ. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. : Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5. info
  doporučená literatura
 • GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora : praktický rádce pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 9788024718682. info
  neurčeno
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 49 s. ISBN 8070132825. info
Výukové metody
2týdenní stáž - 1.týden ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, 2. týden ve školském zařízení
Metody hodnocení
písemné zhodnocení praxe,zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BVDP0221