VLST7X1p Stomatologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Bryšová, Ph.D. (přednášející)
MUDr Oliver Bulik (přednášející)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Střeštíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Vokurka (přednášející)
Bc. Jaroslava Páleníková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 28. 9. až Pá 23. 10. Po 13:30–17:00 A11/234
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Charakteristika a postavení oboru Stomatologie. Rozdělení oboru na dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii. Klasifikace parodontopatií. Etiologie vzniku zubního kazu. Rozdíl mezi dočasným a stálým chrupem. Protetické ošetření defektního chrupu. Charakteristika oboru ortodoncie.
Osnova
  • 1. Charakteristika a postavení oboru. Rozdělení oboru na dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii, specifikum postgraduální výchovy, lůžkové oddělení. Anestezie ve stomatologii - zvláštnosti. Nádory čelistně-obličejové oblasti. Charakteristika některých výkonů - extrakce zubu, incise, resekce. Problematika transplantologie a implantologie. Zánětlivá onemocnění v dentoalveolární oblasti, dentitio difficilis, kolemčelistní záněty, záněty mízních uzlin, specifická onemocnění čelistního kloubu, čelistní anomálie, hemoragická onemocnění, cystózní onemocnění. 2. Klasifikace parodontopatií, diagnostika a terapie se zaměřením na potřeby praktického lékaře. Onemocnění ústní sliznice ve vztahu k celkovým chorobám. 3. Etiologie vzniku zubního kazu, prevence, klinické projevy, dělení. Způsoby ošetření, druhy výplňových materiálů. Pulpitis, periodontitis, fokální infekce. Dispenzarizace, ošetření rizikových pacientů, gerostomatologie. Rozdíl mezi dočasným a stálým chrupem, prořezávání zubů, rozdíly v ošetření zubů s nedokončeným vývojem. Úrazy zubů a jejich následky, parodontopatie v dětském věku. Význam chrupu pro celkové zdraví dítěte. 4. Protetické ošetření defektního chrupu a jeho výzam pro zdraví a společenské uplatnění jedince. Charakteristika oboru ortodoncie. Etiologie ortodontických anomálií. Prevence a profylaxe v orthodoncii. Klasifikace ortodontických anomálií, základy terapie v ortodoncii, rozštěpové vady.
Literatura
  • BILDER, Josef. Stomatologie :pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 80-210-1469-5. info
  • KOŠUT, Vladimír. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1991. 78 s. ISBN 80-210-0227-1. info
  • VELGOS, Štefan, Jaroslav KOMÍNEK a František URBAN. Stomatológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 1982. 171 s. info
  • URBAN, František. Stomatologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 357 s., vy. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná, zápočet, zkouška.
Informace učitele
Informace o výuce jsou na nástěnce Stomatologické klinky a Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.