ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Milena Prudíková
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLES0711p Konzervační z.l-estetika -př. && ZLRK0811c Konzerv. z.l.-rekonstr.kor.-cv && ZLED0811c Konzerv.z.l.-endodoncie II cv. && ZLSP03X Samostatná práce ZL && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
ZLKK041c && ZLKZ051p && ZLED061p && ZLES0711p && ZLRK0811c && ZLED0811c && ZLSP03X && ZLFA0722p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního oboru klinické zubní lékařství – diferenciální diagnostika - je získat teoretické a praktické znalosti z diagnostiky a diferenciální diagnostiky onemocnění zubního kazu a pulpy, výběru pracovních postupů, materiálů a technik plnění. Praktické procvičování diferenciální diagnostiky u pacientů se systémovým onemocněním/handicapem (rizikoví pacienti).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět patofyziologii a léčbě bolesti odontogenního původu
- diagnostikovat pulpitidy včetně diferenciální dg.
- diagnostikovat periodontitidy včetně diferenciální dg.
- diagnostikovat fokální infekci neodontogenního původu
- navrhnout ošetření u hendikepovaných pacientů
Osnova
  • 1. Patofyziologie bolesti
  • 2. Diagnostika a diferenciální diagnostika pulpitid. Synalgie.
  • 3. Diagnostika a diferenciální diagnostika periodontitid.
  • 4. Fokální infekce. Bolest v orofaciální oblasti nestomatologického původu, diferenciální diagnostika.
  • 5. Ošetřování rizikových pacientů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Orofacial pain : from basic science to clinical management : the transfer of knowledge in pain research to education. Edited by James P. Lund. [1st ed.]. Chicago: Quintessence, 2001. xi, 300. ISBN 0867153814. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška - popis rtg s dif. dg rozvahou a otázka z dané problematiky. Praktické dovednosti budou ověřovány pomocí systému Dentsim. Výuka bude zaměřena též na rozvoj schopnosti orientovat se v pomocných vyšetřovacích metodách, jejich interpretaci, na kritické myšlení a týmovou spolupráci. Tento způsob evaluace pokytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Informace učitele
Orofacial pain. Lund,J.P.,Lavigne, G.J., Dubner, R., Sessle, B. J.: Quintessence Pub. 2001 Doporučené učebnice z předchozích oborů zakončených zkouškou: Kariologie, Léčba zubního kazu, Endodoncie I, Endodoncie II, Rekonstrukce korunky, Parodontologie, Orální medicína, Ortodoncie, Protetické zubní lékařství, Orální chirurgie, Dentální implantologie, Interní medicína, Neurologie, Kožní lékařství ORL, Onkologie, Intenzivní medicína. Doporučená učebnice: Orofacial Pain Recommended literature involves textbooks from previous subjects terminated with the exam: Cariology, Treatment of dental caries, Endodontics I, Endodontics II, Reconstruction of the crown, Periodontology, Oral Medicine, Orthodontics, Prosthetic Dentistry, Oral surgery, Dental implantology, Internal Medicine, Neurology, Dermatology, ORL, Oncology, Intensive medicine. Orofacial pain. Lund,J.P.,Lavigne, G.J., Dubner, R., Sessle, B. J.: Quintessence Pub. 2001
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLDD0911