ZLDV0711p Dermatovenerologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Odpovídající znalost teoretických a preklinických oborů se zaměřením na problematiku chorob dutiny ústní ve vztahu ke kožním nemocem a symptomům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojit si aktuální problematiku slizniční symptomatologie u kožních chorob, její diagnostiku a léčbu. Pochopit funkce kůže a jejich vyšetření, imunitní systém a kůže ve vztahu k alergickým reakcím. Kůže jako cílový orgán pro autoimunitu. Pohlavní choroby. Psoriáza jako závažný medicínsko společenský problém. Polékové reakce jako častá komplikace systémové léčby.
Výstupy z učení
Student je schopen samostatné práce s nemocným, interpretace patologického kožního a slizničního nálezu, diferenciální diagnostiky v rámci základních skupin kožních a pohlavních onemocnění, návrhu vyšetření a terapie.
Osnova
 • 1.den: Morfologie.
 • 2.den: Slizniční symptomatologie kožních chorob.
 • 3.den: Funkční zkoušky a alergologie.
 • 4.den: Autoimunitní onemocnění v dermatologii
 • 5.den: Problematika venerologie.
 • 6. den: Moderní přístup k léčbě psoriázy.
 • 7. den: Toxoalergické exantémy. Zápočet.
Literatura
 • VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015. 128 stran. ISBN 9788073454302. info
 • ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502. ISBN 9788072623716. info
 • FEIT, Josef, Lukáš HEJTMÁNEK, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Věra FEITOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel VLAŠÍN. Hypertextové atlasy patologie 2007. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4. URL info
 • DITRICHOVÁ, Dagmar, Martina JANSOVÁ a Robert OPAVSKÝ. Repetitorium dermatovenerologie. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X. info
 • VLAŠÍN, Zdeněk a Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3. info
 • VOSMÍK, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3. info
Výukové metody
Přednášky, teoretická příprava, konfrontace získaných znalostí s klinickými obrazy kožních onemocnění a slizničních projevů u dermatóz.
Metody hodnocení
100% účast, prokázané znalosti v průběhu výuky a vypracování dermatologického chorobopisu. Zápočet. Ústní zkouška.
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace mimo rozvrh výuky s pověřenými učiteli možná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.