aVLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (pomocník)
Garance
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( aVLOZ0241p Ochrana a podpora zdraví I -př || aVLOZ0141p Ochrana a podpora zdraví I -př ) && aVLLM0522c Lékařská mikrobiologie II -cv. && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLBC0422p Biochemie II - předn.

Prerequisites according to the MU study and examination regulations.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zejména:
- pochopení komplexnosti vztahů mezi prostředím, jedincem a populací,
- uvědomění významu vlivu faktorů prostředí (fyzikální, biologické, chemické, psychosociální), civilizačních změn a životního stylu na zdravotní stav jedince a populace,
- seznámení se základními postupy prevence poškození zdraví na úrovni jedince i společnosti ve vztahu k jednotlivým faktorům,
- pochopení základních principů vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich prevence.
Výstupy z učení

Po ukončení předmětu bude student schopen:

- vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a jejich vzájemné interakce.

- vysvětlit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace.

- odvodit možnosti preventivních opatření v ochraně životního, pracovního a obytného prostředí, kvality ovzduší, vody, potravin. Bude schopen chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace;

- interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu a jejich vlivů na zdraví, včetně autoagresivního chování (výživa, tělesná aktivita, psychická zátěž a stres, kouření, konzum alkoholu a nelegálních drog);

- na základě získaných poznatků dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;

- interpretovat proces šíření infekcí s využitím pojmů a metod epidemiologie infekčních onemocnění.
Osnova
 • I. Typy prevence, Hodnocení zdravotních rizik
 • II. Životní prostředí v ČR
 • III. Chemické faktory životního prostředí, environmentální toxikologie
 • IV. Epidemiological determinants of the infectious disease
 • V. Surveillance, the pandemic preparedness plans
Literatura
  povinná literatura
 • Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine. Edited by Robert B. Wallace - Neal Kohatsu - John M. Last. Fifteenth edition. New York: McGraw Hill Medical, 2008. xxvii, 136. ISBN 9780071441988.
 • Infectious disease epidemiology. Edited by Ibrahim Abubakar - Ted Cohen - Helen Stagg - Laura C. Rodrigues. First published. Oxford: Oxford University Press, 2016. 379 stran. ISBN 9780198719830. info
Výukové metody
Přednáška

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem.
Student je hodnocen jako prospěl, získá-li kredity za úspěšné absolvování předmětu aVLOZ0642c Ochrana a podpora zdraví II - cvičení.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLOZ0642p