BOAF0232p Anatomie a fyziologie oka II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Předpoklady
BOAF0131p Anatom.a fyziol. oka I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anatomie oka: stavby buňky, histologie očních tkání, parametry oka. tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica interna, vnitřní prostory oka, zraková dráha, mozková centra. krevní a nervové zásobení oka, pomocné a ochranné orgány oka. Embryologie: vývojové stádia oka, vývoj jednotlivých tkání oka a přídavných orgánů vrozené anomálie, dědičnost očních chorob
Osnova
  • Fyziologie sítnice, zrakové dráhy, topografie retinálních okrsků, fyziologie fotoreceptorů, buňky amakrinní a horizontální, hyperpolarizace a depolarizace buněk, funkce gagngliových buněk sítnice, kruhová receptivní pole, on-reakce, off-reakce, funkce pigmentového epitelu sítnice, receptivní pole zrakové dráhy, zraková kůra, area striata, parastriata, komplexní a hyperkomplexní pole, colliculus superior, elektrofyziologické vyšetřovací metody, motorika oka, funkce svalů, motorická jádra a nervy, párové pohyby oční, volní a reflexní pohyby, fasciculus longitudinalis, malé a velké oční pohyby, optokinetický nystagmus, zrakové iluze, fyziologie zornice, okulomotorický reflex, patologie zornicových reakcí, fyziologie binokulárního vidění, vývoj BV, normální retinální korespondence, vývoj zrakové ostrosti.
Literatura
  • 1. K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka. IDVPZ, 1999
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.