VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (přednášející)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Krejčí (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Lžičařová (přednášející)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
Eva Benešová (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Rozvrh
Po 13:45–15:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 15:30–16:45 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
VSPA0521c Patolog. anatomie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z neurověd.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Obecná patologie
 • 1.-2. Metody patologie základní nomenklatura, pitva, biopsie, cytologie
 • 3.-4. Smrt, nekróza, metabolické a degenerativní choroby poškození buňky a adaptace, apoptóza
 • Zánět 5.-6. obecná kritéria a reakce, 7. typy a charakteristiky, 8. specifické a granulomatózní záněty
 • 9.-10. Imunitní systém funkce, reakce, autoimunitní choroby,imunodeficience
 • 11. Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • 12. Adaptace a proliferace hypertofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná 13. onkogeneze, klasifikace nádorů, 14. nádory mezenchymové, epitelové, 15. neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.