AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
Mgr. Juraj Bosák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Hammerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosztyu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miriama Krutá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Matulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Štaudová (cvičící)
Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Ing. Lucia Ráheľová (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Hříbková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: Út 15:30–17:20 B07/217
AMOLc/02: Út 15:30–17:20 B07/217
AMOLc/03: St 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/04: St 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/05: St 9:30–11:20 B07/217
AMOLc/06: St 9:30–11:20 B07/217
Předpoklady
Gymnázium nebo jiná střední škola gymnaziálního typu,kde byl vyučován předmět biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět poskytuje přehled základních poznatků z molekulární a buněčné biologie a humánní genetiky. V průběhu studia získají studenti solidní přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie: uchovávání a exprese genetické informace, stavba a funkce buňky a buněčné interakce, základy genetiky. Tyto znalosti jsou předpokladem pro další teoretické a preklinické studium.
Osnova
  • Replikace DNA. Exprese genetické informace. Buněčný cyklus. Mitotické dělení. Autosomální dědičnost. Prokaryontní buňka. Gonosomální dědičnost. Eukaryontní buňka. Kancerogeneze. Amesův test. Metody molekulární biologie a genetiky. Restrikční mapování. Praktické aplikace metod molekulární genetiky. Základy genového inženýrství.
Literatura
  • Další literatura ke studiu: Neil A. Campbell a Jane B. Reece: BIOLOGIE. Český překlad 6. angl. vydání Computer Press, Brno 2006, 1332 stran ISBN: 80-251-1178-4
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Kontrola všech protokolů. Docházka: povolena 1 neomluvená absence, nebo 2 omluvené absence (potvrzeny studijním oddělěním a zaneseny do ISu MU). Vyšší počet absencí řešen individuálně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.